Bài 27. Cảm ứng ở động vật

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
  • Bài 1,2,3 trang 113 Sinh 11

    Bài 1,2,3 trang 113 Sinh 11

    Câu 1. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.Câu 2. Khi bị kích thích, phản ứng của động vật có hệ thần kinh ống có gì khác với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? Cho ví dụ minh họa.Câu 3. Cho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh hình ống.