Bài 26 trang 91 sgk toán 7 - tập 1


Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA...

Bài 26. Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng . Hỏi hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau hay không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Xem hình bên.

Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng ).

Vậy Ax // By.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu