Bài 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1


Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là

26. Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -50C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 70C ?

Bài giải:

Nhiệt độ giảm đi 70C có nghĩa là thêm -70 . Vậy nếu giảm đi 70C thì nhiệt độ phòng lạnh sẽ là:

(-5) + (-7) = - (\(\left | -5 \right |\) + \(\left | -7 \right |\)) = -(5 + 7) = -12 (0C).

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu