Bài 26 trang 16 sgk toán 9 - tập 1


Bài 26. So sánh

Bài 26. a) So sánh  và ;

          b) Với a > 0 và b > 0, chứng minh  < √a + √b.

Hướng dẫn giải:

a) Tính √25 + √9 rồi so sánh kết quả với .

Trả lời:  < √25 + √9.

b) Ta có:  = a + b và

              =  + 2√a.√b + 

                           = a + b + 2√a.√b.

Vì a > 0, b > 0 nên √a.√b > 0.

Do đó  < √a + √b

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu