Bài 25 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 25. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho B song song với a.

Bài 25. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho B song song với a.

Giải:

 Qua A, dùng êke vẽ đường thẳng bất kì, thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B  và song song với A. Ta có thể dùng ba góc của êke để vẽ hai góc So le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.


>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu