Bài 25 trang 75 sgk toán 6 tập 1


Điền dấu ">", "

25. Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

a) (-2) + (-5) \(\square\) (-5);                      b) (-10) \(\square\) (-3) + (-8).

Bài giải:

a) (-2) + (-5) < -5;                            b) -10 > (-3) + (-8)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu