Bài 25 trang 75 sgk toán 6 tập 1


Điền dấu ">", "

25. Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

a) (-2) + (-5) \(\square\) (-5);                      b) (-10) \(\square\) (-3) + (-8).

Bài giải:

a) (-2) + (-5) < -5;                            b) -10 > (-3) + (-8)