Bài 25 trang 64 sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 25. Cho hàm số

Bài 25. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(), f(1); f(3).

Hướng dẫn giải:

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó

f() = 3. + 1 =  + 1 = 

f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu