Bài 25 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 175 phiếu

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

Bài 25. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) 3x2 – \(\frac{1}{2}\) x + 1 + 2x – x2;

b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2.

Hướng dẫn giải:

a) \(3{x^2} - {1 \over 2}x + 1 + 2x - {x^2} \)

\(= \left( {3{x^2} - {x^2}} \right) + \left( { - {1 \over 2}x + 2x} \right) + 1 \)

\(= 2{x^2} + {3 \over 2}x + 1\) 

Hạng tử \(2{x^2}\) có bậc 2

Hạng tử \({3 \over 2}x\) có bậc 1

1 có bậc 0

Vậy đa thức đã cho có bậc 2

b) 

\(\eqalign{
& 3{x^2} + 7{x^3} - 3{x^3} + 6{x^3} - 3{x^2} \cr
& = \left( {3{x^2} - 3{x^2}} \right) + \left( {7{x^3} + 6{x^3} - 3{x^3}} \right) \cr
& = 10{x^3} \cr} \)

Vậy đa thức đã cho có bậc 3

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan