Bài 25 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 25. Cho hai điểm A và B, hãy vẽ: a) Đường thẳng AB

Bài 25. Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Giải: Em vẽ hình như sau:

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu