Bài 24 trang 15 sgk toán 9 - tập 1


Bài 24. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:

Bài 24. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:

a)  tại x = -√2;

b)  tại a = -2, b = -√3.

Hướng dẫn giải:

a)  = √4. = 2(1 + 6x+ ).

Tại x = -√2, giá trị của  là 2(1 + 6(-√2) + 9(

                                                                            = 2(1 - 6√2 +9.2)

                                                                            = 2(19 - 6√2) ≈ 21,03.

b)  = 

= √9.. = 3.│a│.│b - 2│.

Tại a = -2 và b = -√3, giá trị của biểu thức  là 3.│-2│.│-√3 - 2│= 3.2.(√3 + 2) = 6(√3 + 2) ≈ 22,392.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu