Bài 24 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1


Bài 24. Tính diện tích tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.

Bài 24. Tính diện tích tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.

Hướng dẫn giải:

Gọi h là chiều cao của tam giác cân có đáy là a và cạnh bên là b.

Theo định lý Pitago ta có 

h2 = b2 = 

h = 

Nên S =  ah =  a.  =  a. .

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu