Bài 23 trang 75 sgk toán 6 tập 1


Tính: a) 2763 + 152; b) (-7) + (-14)

Bài 23. Tính:

a) 2763 + 152;          b) (-7) + (-14);      c) (-35) + (-9).

Bài giải:

a) 2763 + 152 = 2915;          b) (-7) + (-14) = -21;            c) (-35) + (-9) = -44.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan