Bài 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu

Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

23. Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Tổng quát:

- Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b - a) : 2 +1 phần tử.

- Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n - m) : 2 +1 phần tử.

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

                    D = {21; 23; 25;... ; 99}

                    E = {32; 34; 36; ...; 96}

Bài giải:

Số phần tử của tập hợp D là (99 - 21) : 2 + 1 = 40.

Số phần tử của tập hợp E là 33.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan