Bài 23 trang 111 sgk toán lớp 8 - tập 2


Tính diện tích xung quanh,

23. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây :

Hướng dẫn :

a) Với hình vẽ bên thì :

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng :

2( 3+ 4) . 5 = 70 (cm2 )

Diện tích toàn phần là :

70 + 2.3.4. = 94(cm2 )

b) Với hình vẽ ta có

 ∆ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2

 = 9 + 4 = 13

=> BC = √13 (cm)

Diện tích xung quanh là:

( 2 + 3 + √13).5 = 25 + 5√13 (cm2 )

Diện tích toàn phần:

25 + 5√13 + 2(\(\frac{1}{2}\) +  2.3)

= 25 + 5√13 + 6

= 31 + 5√13(cm2 )

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu