Bài 23 trang 111 sgk toán lớp 8 - tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 53 phiếu

Tính diện tích xung quanh,

23. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây :

Hướng dẫn :

a) Với hình vẽ bên thì :

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng :

2( 3+ 4) . 5 = 70 (cm2 )

Diện tích toàn phần là :

70 + 2.3.4. = 94(cm2 )

b) Với hình vẽ ta có

 ∆ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2

 = 9 + 4 = 13

=> BC = √13 (cm)

Diện tích xung quanh là:

( 2 + 3 + √13).5 = 25 + 5√13 (cm2 )

Diện tích toàn phần:

25 + 5√13 + 2(\(\frac{1}{2}\) +  2.3)

= 25 + 5√13 + 6

= 31 + 5√13(cm2 )

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan