Bài 23 trang 111 sgk toán 9 - tập 1


Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C

Bài 23. Dây cua-roa trên hình 76 có những phần là tiếp tuyến của các đường tròn tâm A, B, C. Chiều quay của đường tròn tâm B ngược chiều quay của kim đồng hồ. Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C (cùng chiều quay hay ngược chiều quay của kim đồng hồ).

Hướng dẫn giải:

Đường tròn (B) quay ngược chiều với hai đường tròn (A) và (C).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước