Bài 2,3 : Lai một cặp tính trạng

Bình chọn:
4.8 trên 79 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9

  1. Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình F2 vào ô trống. 2.Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng của menden ,hãy điền các từ hay cụm từ :đồng tính , 3 trội :1 lặn , vào các chỗ trống trong câu sau ? 3.Quan sát hình 2.3 SGK trang 9 và trả lời các câu hỏi sau.

 • Bài 1,2 trang 10, Sinh 9

  Bài 1,2 trang 10, Sinh 9

  Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của quy luật phân li

 • Bài 3,4, trang 10 SGK Sinh 9

  Bài 3,4, trang 10 SGK Sinh 9

  Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào? 2. Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mất đò thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mất đen.

 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 11 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 11 SGK Sinh học 9

  Hãy xác định kết quả của những phép lai sau : - Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ? - Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau ?

 • Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 12 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 12 SGK Sinh học 9

  Câu 2:Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào ? Câu 3: Quan sát hình 3 ,nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của menden.

 • Bài 1,2 trang 13 SGK sinh 9

  Bài 1,2 trang 13 SGK sinh 9

  Muốn xác định được kiểu gen của cá thê mang tính trạng trội cần phải làm gì ? Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất ?

 • Bài 3 trang 13, sinh 9

  Bài 3 trang 13, sinh 9

  So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là như thế nào?