Bài 22 trang 49 sgk toán 9 tập 2


Không giải phương trình,

22. Không giải phương trình, hãy cho biết mỗi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm:

a) 15x2 + 4x – 2005 = 0;            b) \(-\frac{19}{5}\)x2 - √7x + 1890 = 0.      

Khi phương trình ax2 + bx + c = 0 có a và c trái dấu thì ac < 0, suy ra –ac > 0; hơn nữa b2 ≥ 0. Do đó ∆ = b2 – 4ac > 0. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Áp dụng:

a)    Phương trình 15x2 + 4x – 2005 = 0 có a = 15, c = -2005 trái dấu nhau nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b)    Phương trình  \(-\frac{19}{5}\)x2 - √7x + 1890 = 0 có a = \(-\frac{19}{5}\) và c = 1890 trái dấu nhau nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước