Bài 22 trang 15 sgk toán 9 - tập 1


Bài 22. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính

Bài 22. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

a) ;                    b) ;

c) ;                 d) .

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: 5.

b)  =  =  = √9.√25 = 3.5 = 15.

c) ĐS: 45

d) ĐS: 25


>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu