Bài 22 trang 109 sgk toán lớp 8 - tập 2


Vẽ theo hình 42a rồi cắt và gấp lại để thành hình 42b

22. Vẽ theo hình 42a rồi cắt và gấp lại để thành hình 42b

Hướng dẫn:

Học sinh tự thực hành theo yêu cầu.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước