Bài 22 trang 109 sgk toán lớp 8 - tập 2


Vẽ theo hình 42a rồi cắt và gấp lại để thành hình 42b

22. Vẽ theo hình 42a rồi cắt và gấp lại để thành hình 42b

Hướng dẫn:

Học sinh tự thực hành theo yêu cầu.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu