Bài 21 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1


Bài 21. Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác ADE (h.134)

Bài 21. Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác ADE (h.134)

Hướng dẫn giải:

Ta có AD = BC = 5cm

Diện tích  ∆ADE: SADE 2.5 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD: SABCD = 5x

Theo đề bài ta có 

SABCD= 3SADE nên 5x = 3.5 

Vậy x = 3cm

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu