Bài 21 trang 111 sgk toán 9 - tập 1


Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Bài 21. Cho tam giác ABC có AB=3, AC=4, BC=5. Vẽ đường tròn (B;BA). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Hướng dẫn giải:

Tam giác ABC vuông tại A (theo định lý Py-ta-go đảo)

 do đó AC là tiếp tuyến.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu