Bài 20 trang 79 sgk toán 8 tập 1


Tìm x trên hình 41.

20. Tìm x trên hình 41.

Bài giải:

Ta có  = 500 nên IK // BC ( (đồng vị)

Mà KA = KC suy ra IA = IB = 10cm

Vậy x = 10cm

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu