Bài 20 trang 15 sgk toán 9 - tập 1


Bài 20. Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 20. Rút gọn các biểu thức sau:

a) . với a ≥ 0;                        b)  với a > 0;

c)  - 3a với a ≥ 0;                  d) .

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: ;     b) ĐS: 26;       c) ĐS: 12a

d)  -  =  - 6a + 9 - 

 - 6a + 9 -  =  - 6a + 9 - 6│a│.

Khi a ≥ 0 thì │a│= a.

Do đó  -  =  - 6a + 9 -6a =  - 12a + 9.

Khi a < 0 thì │a│= a.

Do đó  -  =  - 6a + 9 + 6a =  + 9

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu