Bài 2 trang 99 SGK đại số 10


Biểu diễn hình học tập nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn sau...

2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn sau.

a)                                         b) 

Hướng dẫn.

a)  <=> 

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền không bị gạch sọc ở hình bên (không kể các điểm).

b)  <=> 

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác ABC bao gồm cả các điểm trên cạnh AC và cạnh BC (không kể các điểm của cạnh AB).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu