Bài 2 trang 94 sgk toán 5

Bình chọn:
3.9 trên 102 phiếu

Tính diện tích mỗi hình thang sau.

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

a) 

b) 

Bài giải:

a) Diện tích của hình thang là  = 32,5   cm2

b) Diện tích của hình thang là  = 20 cm2

Đáp số : a) 32,5   cm2;  

             b) 20 cm2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan