Bài 2 trang 94 sgk toán 5


Tính diện tích mỗi hình thang sau.

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

a) 

b) 

Bài giải:

a) Diện tích của hình thang là  = 32,5   cm2

b) Diện tích của hình thang là  = 20 cm2

Đáp số : a) 32,5   cm2;  

             b) 20 cm2

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan