Bài 2 trang 91 sgk hoá học 12


Bài 2. Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric.

Bài 2. Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit HCl dư vào dung dịch trên, thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim.

Lời giải:

Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O                     (1)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3                               (2)

Từ (1) và (2), ta có: nAg = \( \frac{0,389}{143,5}\) = 0,00277 (mol)

=> %mAg= \( \frac{108.0,00277}{0,5}\).100% = 59,9%

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..