Bài 2 trang 90 SGK toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 50 phiếu

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm =...... m;                                   b) 8m25dm2  =........m2

Bài giải:

a) 8m5dm = 8,5m.

b) 8m25dm=8,05 m2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan