Bài 2 trang 90 SGK toán 5


Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm =...... m;                                   b) 8m25dm=........m2

Bài giải:

a) 8m5dm= 8,5m.

b) 8m25dm=8,005 m2

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan