Bài 2 trang 90 SGK toán 5


Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm =...... m;                                   b) 8m25dm=........m2

Bài giải:

a) 8m5dm= 8,5m.

b) 8m25dm=8,005 m2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay