Bài 2 trang 90 sgk giải tích 12


Bài 2: Giải các bất phương trình lôgarit

Bài 2: Giải các bất phương trình lôgarit:

a) log8(4- 2x) ≥ 2;

b) \(log_{\frac{1}{5}}(3x - 5)\) > \(log_{\frac{1}{5}}(x +1)\);

c) log0,2x – log5(x- 2) < log0,23; 

d) \(log_{3}^{2}x\) - 5log3x + 6 ≤ 0.

Hướng dẫn giải:

a) Điều kiện x ≤ 2.

Viết 2 = \(log_{8}8^{2}\) ta có log8(4- 2x) ≥ \(log_{8}8^{2}\) ⇔ 4- 2x ≥ 64 ⇔ x ≤ -30.

b) b) \(log_{\frac{1}{5}}(3x - 5)\) > \(log_{\frac{1}{5}}(x +1)\) ⇔ 0 < 3x - 5 < x + 1 ⇔ \(\frac{5}{3}\) < x < 3.

c) Điều kiện: x > 2. Chú ý rằng

log5(x- 2) = \(log_{\left ( \frac{1}{5} \right )^{-1}}(x- 2)\) = -log0,2(x- 2), nên bất phương trình đã cho tương đương với

log0,2x + log0,2(x- 2) < log0,23 ⇔ log0,2 x(x- 2) < log0,23 ⇔ x (x - 2) > 3 ⇔ 

x2- 2x – 3 > 0 ⇔ (x - 3) (x+ 1) > 0 ⇔ x - 3 > 0 ⇔ x > 3 (do x > 2).

d) Đặt t = log3x ta được bất phương trình 

t2 – 5t + 6 ≤  0 ⇔ 2 ≤ t ≤ 3. Trở ại biến cũ ta được 2 ≤ log3x ≤3 ⇔ \(log_{3}{3^{2}}\) ≤  log3x ≤ \(log_{3}{3^{3}}\)  ⇔ 9 ≤ x ≤ 27.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..