Bài 2 trang 9 sgk toán 5


Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân

Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân:  ;   ;   .

Bài giải: 

  ;       ;      .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan