Bài 2 trang 9 sgk toán 5


Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân

Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân:  ;   ;   .

Bài giải: 

  ;       ;      .