Bài 2 trang 9 sgk hoá học 10


Bài 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

Bài 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

A. Proton và electron.

B. Nơtron và electron, 

C. Nơtron và proton.

D. Nơtron, proton và electron.

Chọn đáp án đúng.

Chọn D.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu