Bài 2 trang 89 SGK toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 35 phiếu

Bài 2. Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép.

Bài 2. Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A.5%                      B.20%                     C.80%                         D.100%

Bài giải:  C .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan