Bài 2 trang 89 SGK toán 5


Bài 2. Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép.

Bài 2. Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A.5%                      B.20%                     C.80%                         D.100%

Bài giải:  C .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay