Bài 2 trang 87 sgk hoá học 9


Bài 2. Hãy viết phương trình hoá học

Bài 2. Hãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trừơng trường hợp:

a) Tỉ lệ số mol  : nNa0H = 1:1;

b) Tỉ lệ số mol : nCa(0H)2 = 2:1

Lời giải:

a) CO2  + NaOH -> NaHCO3

(phản ứng này cũng xảy ra khi dẫn CO2 (lấy dư) vào dung dịch NaOH, hoặc khi

nNaOH

b) 2CO2 + Ca(OH)2 -> Ca (HCO)2

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu