Bài 2 trang 86 SGK toán 5


Bài 2. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây.

Bài 2. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Bài giải: 

Hình 1: Đáy AB, đường cao CH

Hình 2. Đáy KG, đường cao DK

Hình 3. Đáy PQ, đường cao MN