Bài 2 trang 86 sgk hoá học 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bài 2. Cho phản ứng

Bài 2. Cho phản ứng : Zn + CuCl2     →    ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+:

A. đã nhận 1 mol electron.      B. đã nhận 2 mol electron,

C. đã nhường 1 mol electron.   D. đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.

TRẢ LỜI:      B đúng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan