Bài 2 trang 84 Tiết 52 sgk Toán 5


Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo

Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi  xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu)

Thóc (kg)

Gạo(kg)

100

69

150

 

125

 

110

 

88

 

 

Hướng dẫn giải:

Thóc (kg)

Gạo(kg)

100

69

150

103,5

125

86,25

110

75,9

88

60,72

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan