Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8


Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Hướng dẫn.

Bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười :
Có thể lập bảng gồm 3 cột, rồi điền vào các cột những thông tin cần thiết:

Thời gian

Sự kiện chính

Kết quả

7-10-1917

24-10-1917

25-10-1917

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu