Bài 2 trang 8 sgk toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu

Bài 2. Viết các phân số thập phân:

Bài 2. Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười;

Hai mươi phần trăm;

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn;

Một phần triệu.

Bài giải:

\( \frac{7}{10}\) ;  \( \frac{20}{100}\) ;  \( \frac{475}{1000}\) ;  \( \frac{1}{1000000}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan