Bài 2 trang 79 sgk vật lý 12

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B ?

2. Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B ?

A                                                 B

1. Mạch có R                                                        a) u sớm pha so với i

2. Mạch có R, C mắc nối tiếp                                 b) u sớm pha \(\frac{\Pi }{2}\) so với i

3. Mạch có R, L mắc nối tiếp                                 c) u trễ pha so với i

4. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (ZL > ZC)              d) u trễ pha \(\frac{\Pi }{2}\) so với i

5. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (ZL < ZC)              e) u cùng pha so với i

6. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (ZL = ZC)              f) cộng hưởng

Bài giải:

1 - e;       2 - c;         3 - a;         4 - b;              5 - d;             6 - f

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan