Bài 2 trang 79 sgk đại số 10


Cho số x > 5, số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

2. Cho số x > 5, số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

                            

 Hướng dẫn.

Với x > 5 thì  suy ra  trong khi  Vậy với cùng số x > 5 thì biểu thức  có giá trị nhỏ nhất.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu