Bài 2 trang 77 Tiết 46 sgk Toán 5


Một người bán 120kg gạo,

Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Hướng dẫn giải:

Số gạo nếp người đó đã bán là:

      120 x 35 : 100 = 42 (kg)

               Đáp số: 42 kg gạo nếp

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan