Bài 2 trang 76 Tiết 44 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 154 phiếu

Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô

Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

a)     Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm 

b)    Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải:

a)     Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:

          18 : 20 = 0,90 = 90%.

b)    So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được:

          23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạch:

           117,5% - 100% = 17,5%

                                                          Đáp số: a) 90%

                                                                       b)  117,5% và 17,5%

Nói thêm cần phân biệt giữa “ Thực hiện vượt mức” và “ thực hiện được”: Thôn Hòa An đã thực hiện được vượt mức kế hoạch 17,5% cũng có nghĩa là đã thực hiện được:

      100% + 17,5% = 117,5% (kế hoạch cả năm)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan