Bài 2 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5


Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

... 4,35

...2,2

14,09...

.... 7,15

Hướng dẫn giải:

Ta có  = 4,6 nên  >  4,35

+) 2,2 =  nên  < 2,2

+)  = 14,1 nên 14,09 < 

+)  = 7,15 nên  =  7,15

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan