Bài 2 trang 71 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 64 phiếu

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg.

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt: 4,5l dầu:       3,42kg

               8l dầu: ........kg?

1l dầu hỏa nặng: 

         3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng:

         0,76 x 8 = 6,08 (kg)

                              Đáp số: 6,08kg

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan