Bài 2 trang 71 sgk Toán 5


Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg.

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt: 4,5l dầu:       3,42kg

               8l dầu: ........kg?

1l dầu hỏa nặng: 

         3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng:

         0,76 x 8 = 6,08 (kg)

                              Đáp số: 6,08kg

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan