Bài 2 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11


Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A\'B\'C\'. Gọi M và M\' lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và B\'C\'

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi M và M' lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và B'C'

a) Chứng minh rằng AM song song với A'M'

b) Tìm giao điểm của mặt phẳng (AB'C') với đường thẳng A'M

c) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng (AB'C') và (BA'C')

d) Tìm giao điểm G của đường thẳng d với mặt phẳng (AM'M)

Chứng minh G là trọng tâm của tam giác AB'C'

Lời giải:

a) Chứng minh AA'M'M là hình bình hành.

b) Trong mp (AA'M'M), ta có: MA' ∩ AM' = K, chứng minh K  (AB'C')

c) d ≡ C'O

d) Trong (AB'C'): C'O ∩ AM' = G, chứng minh G  ( AMM') . Mà O, M' lần lượt là trung điểm AB' và B'C' nên G là trọng tâm của tam giác AB'C'.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu