Bài 2 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5


Hướng dẫn giải:

Tìm x:

a) x x 8,6 = 387

b) 9,5 x x = 399

Hướng dẫn giải:

a) x x 8,6 = 387                        b) 9,5 x x = 399

x = 387: 8,6                                 x = 399 : 9,5

x = 45                                         x = 42