Bài 2 trang 70 Tiết 36 sgk Toán 5


Tính nhẩm: a) 32 : 0,1; b) 168 : 0,1; c) 934 : 0,01

Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1                  b) 168 : 0,1            c) 934 : 0,01

    32 : 10                      168 : 10                 934 : 100

Hướng dẫn giải:

a) 320                  b) 1680                      c) 93 400

   3,2                       16,8                           9,34

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan