Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Bài 2 trang 70 Tiết 36 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 45 phiếu

Tính nhẩm: a) 32 : 0,1; b) 168 : 0,1; c) 934 : 0,01

Tính nhẩm:

a) \(32 : 0,1\)                b) \(168 : 0,1\)            c) \(934 : 0,01\)

    \(32 : 10\)                     \(168 : 10\)                  \(934 : 100\)

Hướng dẫn giải:

a) \(32 : 0,1=320\)                  

    \(32 : 10=3,2\)                      

 b) \(168 : 0,1=1680 \)

     \(168 : 10= 16,8    \)

c) \(934 : 0,01=93 400\)

    \(934 : 100=9,34\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan