Bài 2 trang 7 sgk toán lớp 5


Bài 2. a) So sánh các phân số:

Bài 2. a) So sánh các phân số:

 và ;                            và ;                       và .

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Bài giải:

a)  ;                         ;                         .

b) Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn phân số kia.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan