Bài 2 trang 7 sgk toán lớp 5

Bình chọn:
4.8 trên 19 phiếu

Bài 2. a) So sánh các phân số:

Bài 2. a) So sánh các phân số:

\( \frac{2}{5}\) và \( \frac{2}{7}\);                           \( \frac{5}{9}\) và \( \frac{5}{6}\);                      \( \frac{11}{2}\) và \( \frac{11}{3}\).

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Bài giải:

a) \( \frac{2}{5}\) \( > \frac{2}{7}\);                        \( \frac{5}{9}\) \( < \frac{5}{6}\);                        \( \frac{11}{2}\) \( > \frac{11}{3}\).

b) Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn phân số kia.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan