Bài 2 trang 69 sgk vật lí 10


Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?

2. Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?

Hướng dẫn giải:

Trọng tâm của vật là điểm đặt của vectơ trọng lực của vật

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu