Bài 2 trang 69 sgk hóa học 8


Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

2. Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375;    0,0625

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172 

Bài giải:

a) Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với oxi là:

 =  =  = 1,375 => MX = 1,375 . 32 = 44g

  =  =  = 0,0625 => MY = 0,0625 . 32 = 2 g

b) Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với không khí là:

 dx/kk =  = 2,207 => MX = 29 . 2,207 = 64 g

dy/kk =   = 1,172 => MY = 29 . 1,172 = 34 g


>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu