Bài 2 - Trang 69 - SGK Địa lí 8


Nêu một số ví dụ về cảnh quan tự nhiên của Việt Nam ...

Nêu một số ví dụ về cảnh quan tự nhiên của Việt Nam thể hiện rõ các dạng địa hình chịu tác động của ngoại lực.
Trả lời
Ví dụ: hang động đá vôi, bãi bồi ven sông, cồn cát duyên hải, khe rãnh ở miền núi...

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu